Vytvorené: 14. 11. 2013 Tlačiť

Väčšina spoluhlások sa v angličtine vyslovuje rovnako ako v slovenčine. Niektoré spoluhlásky však v slovenčine neexistujú, preto máme pre ne osobitné znaky.

 

[0– neznelá spoluhláska, ktorá sa vysloví tak, že jazyk dáme za horné zuby a vyslovíme s bez toho, aby sme sa jazykom dotýkali zubov           

thin

 

[0in]

 

 

Smith           

 

[smi0]

 

 

thanks

 

[0ænks]

 

 

three

 

[0ri:]

 

 

think

 

[0iŋk]

 

 

theatre

 

[0iətə]

 

 

 

[ð] – znelá podoba predchádzajúcej spoluhlásky, pri vyslovovaní postupujeme rovnako ako pri [ɵ], ale vyslovíme z 

this

 

[ðis]

 

 

that  

 

[ðætt]

 

 

father

 

[fa:ðə]

 

 

they

 

[ðei]

 

 

those

 

[ðəuz]

 

 

leather

 

[leðə]

 

 

 

[w] – vyslovujeme hornou a dolnou perou, ale na rozdiel od jednoduchého v sa zuby nesmú pier dotknúť. Pery pripravíme na u ale vyslovíme v          

well

 

[wel]

 

 

water

 

[wo:tə]

 

 

quite

 

[kwait]

 

 

white

 

[wait]

 

 

one

 

[wan]

 

 

west

 

[west]

 

 

 

! Pozor na rozdiel vo výslovnosti [w] a [v]!

wet

 

[wet]

 

 

 

vet     

 

[vet]

 

wine 

 

[wain]

 

 

 

vine

 

[vain]

 

 

worse

 

[wə:s]

 

 

 

verse

 

[və:s]

 

 

[ŋ] – nosová spoluhláska, v slovenčine existuje napríklad v slovách banka, Hanka 

thing

 

[0iŋ]

 

 

bring

 

[briŋ]

 

 

sing

 

[siŋ]

 

 

wedding

 

[wediŋ]

 

 

hang

 

[hæŋ]

 

 

strong

 

[stroŋ]

 

 

 

!!! Pozor na rozdiel vo výslovnosti [n], [ŋ] a [ŋk]!

thin

 

[0in]

 

 

thing

 

[0iŋ]

 

 

think

 

[0iŋk]

 

 

 

sin

  [sin]

 

 

sing

 

[siŋ]

 

 

sink

  [siŋk]

 

 

 

Niektoré spoluhlásky, ktoré máme aj v slovenčine sa vyslovujú inak.

[p], [t], [k] – patria v angličtine k tzv. prídychovým spoluhláskam. Pred prízvučnou samohláskou sa vyslovujú so slabým prídychom, tzv. slabým neznelým h.                       

pet

 

[pet]

 

 

cat

 

[kæt]

 

 

key

 

[ki:]

 

 

tall    

 

[to:l]

 

 

cut

 

[kat]

 

 

put

 

[put]

 

 

 

[b], [d], [g], [v], [z] – sa na konci slova na rozdiel od slovenčiny vyslovujú znelo                      

big

 

[big]

 

 

pig

 

[pig]

 

 

led

 

[led]

 

 

bed

 

[bed]

 

 

love

 

[lav]

 

 

live

 

[liv]

 

 

job

 

[džob]

 

 

rob

 

[rob]

 

 

his

 

[hiz]

 

 

size

 

[saiz]

 

 

 

!!! Pozor na znelosť a neznelosť!                                               

pig

 

[pig]

 

 

pick

 

[pik]

 

log

 

[log]

 

 

 

lock

 

[lok]

 

 

league

 

[li:g]

 

 

 

leak

 

[li:k]

 

 

side

 

[said]

 

 

 

site

 

[sait]

 

 

rise

 

[raiz]

 

 

 

rice

 

[rais]

 

 

his

 

[hiz]

 

 

 

hiss

 

[his]

 

 

Trojhlásky 

Slovný prízvuk 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady