Vytvorené: 27. 11. 2014 Tlačiť

Lekár, botanik, vlastivedný bádateľ.

Študoval na gymnáziu v Rožňave a Leviciach, na evanjelickom lýceu v Bratislave a na lekárskej fakulte v  Budapešti a vo Viedni. V rokoch 1844-1849 mestský lekár v Miškovci, v rokoch 1851-1861 v Revúcej. Roku 1853 vydal Květnu Slovenska, v ktorej pri určovaní slovenských botanických názvov vychádzal z ľudových pomenovaní. V rokoch 1855-1856 napísal Hviezdovedu, životopis Krutohlava (1984), didaktickú astronomicko-geografickú prácu, v ktorej populárne zhrnul najnovšie poznatky astronómie a geografie a rozviedol možnosti letu človeka balónom na Mesiac. Kapitoly spája dejom, do ktorého začleňuje epizódy zo života gemerského ľudu. Poznatky o je živote zakomponoval aj do historických románov Matej Bažo z Čoltova (1853, rukopis) a Mária Betlen rozená Séči (1982). Zaujímal sa o jazykovedu, robil archeologický výskum zameraná na dejiny osídlenia Slovenska. Veľkú pozornosť venoval histórii Slovákov v širšom slovensko-slovanskom kontexte v snahe dokázať autochtónnosť Slovanov a Podunajskej oblasti. Najintenzívnejšie sa zaoberal dejinami Gemera. Pri zhromažďovaní podkladov pre svoje práce pracoval aj s archívnym materiálom. Údaje z listín konfrontoval s miestnymi povesťami , ktoré pod vplyvom názorov Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Reussa považovali súčasníci a pôvodne aj on sám za hodnoverný doklad o minulosti národa. Postupne dospel k názoru, že povesť je v prvom rade umelecký výtvor ľudu. Spájajú sa v nej udalosti z viacerých storočí do jednej časovej roviny a zväčša v rozprávkovej, nereálnej podobe, a preto nemôže nahradiť historický dokument. Tento Reussov názor ostal jeho súčasníkmi nepovšimnutý. V rokoch 1852-1854 napísal prácu Opis mestečka Veľká Revúca zvaného,ktorý svojou štruktúrou nadväzuje na vlastivedné monografie začiatku 19. storočia (Ladislav Bartholomeides, Juraj Ďurikovič, Alojz Medňanský). Pre slovenský národopis sú najvýznamnejšie kapitoly o liečení, bývaní a zamestnaní Revúčanov. Je v nich sústredené množstvo materiálu, ktoré systematicky zbieral, triedil a hodnotil. Kombinoval rozličné metódy práce (dotazník, rozhovor, opis pozorovania javu), pričom vždy vychádzal z dôkladnej znalosti skúmanej problematiky. V rukopise Obraz občianskeho života na Zdychave (1853 a 1856) sa pokúša o celkovú charakteristiku života ľudu Muránskej Zdychavy. Formou rozhovoru opisuje rozličné druhy práce a jej organizáciu, odev, bývanie, povery a reakcie na zásahy zvonku (komasácia, zákony a nariadenia o stavbe domu, zbojníci). Reussov záujem o materiálnu kultúru, jeho reálny prístup k celej ľudskej kultúre, vysvetľovanie vzniku a pretrvávania javov na základe nepriaznivých sociálnych a hospodárskych podmienok je v jeho dobe, charakteristickej romantickým obdivom k tradičnej kultúre ľudu a záujme o ľudskú slovesnosť a zvykoslovie výnimočný. V polovici 19. storočia bol jediný, kto venoval systematickú pozornosť materiálnej kultúre a usiloval sa zachytiť ju v celej tematickej a problémovej šírke.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady