Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Národopisec a botanik.

V rokoch 1845-1850 študoval na gymnáziu v Modre, v rokoch 1850-1858 na evanjelickom lýceu v Bratislave, roku 1860 na teologickej fakulte vo Viedni. V rokoch 1860-1861 evanjelicky kaplán v Skalici, v rokoch 1861-1909 farár v Zemianskom Podhradí, od roku 1909 na odpočinku v Pezinku. Začiatky Holubyho záujmu o ľudovú kultúru súviseli s jeho botanickými výskumami. Zhromažďoval údaje o liekoch, ktoré ľud zhotovoval z rastlín, a o chorobách, ktoré nimi liečil. Bezmála 50-ročný pobyt v Zemianskom Podhradí a dôkladná znalosť mentality tamojšieho ľudu a okolia umožnila získať inak ťažko dostupný materiál o magických formách liečenia, čarovaní, zaklínaní, začitovaní, o viere ľudu v zázračnú moc niektorých rastlín, predmetov, vecí, zvierat a ľudí. V rokoch 1869-1921 publikoval o tejto problematike v domácich i zahraničných časopisoch desiatky štúdií, ktoré sa vyznačovali exaktnou formou podania a objektívnym vedeckým nazeraním na problematiku. Na základe množstva čarodejných praktík a povier, ktoré boli medzi ľudom v tom čase rozšírené, dospel k názoru, že ľud má dvojakú vieru: kresťanskú pre verejnosť a súkromnú založenú na viere v čary a povery. Vyzdvihol ich význam pre rekonštrukciu pôvodných názorov ľudu. Zaoberal sa aj otázkou totožnosti poverových predstáv u rozličných národov, ktoré považoval za doklad o spoločnej pravlasti. Zdôrazňoval však, že v novej vlasti sa tieto predstavy ďalej vyvíjali pod vplyvom nových podmienok. Poukazoval na kresťanské prvky, ktoré ako nové prenikali do pôvodného zvykloslovia, a na preberanie pohanských prvkov do kresťanskej cirkvi obradov. Nezastával v tom čase rozšírený názor o statickosti ľudovej kultúry. Príčiny pretrvávania poverčivosti videl v nevzdelanosti a chudobe ľudu. Veľké rozdiely v materiálnej a duchovnej kultúre  na Slovensku vysvetľoval rozdielnym sociálnym a hospodárskym postavením ľudu a až na druhom mieste geografickými a klimatickými podmienkami. Z problematiky liečenia rozšíril Holuby svoj bádateľská záujem o ďalšie oblasti. Uverejnil štúdie o veštení, mytológií, kozmogónií. Na základe archívnych prameňov vypracoval príspevky o viere v bosorke a o súdy s nimi. Opisuje výročné a rodinné zvyky, zaznamenal rozprávky a povesti, príslovia, porekadlá, detské hry, riekanky a piesne. Pod vplyvom českého muzeológa J. Koulu venuje pozornosť ľudového odevu a pre Národopisné múzeum v Prahe zozbieral množstvo krojov, ľudové umelecké výrobky a predmetov každodennej potreby. V úsilí čo najpresnejšie zachytiť jednotlivé javy ľudovej kultúry robil akvarelové kresby krojov, keramiky, ľudového interiéru, ktoré majú veľkú dokumentárnu hodnotu. Holuby je v slovenskom národopise konca 19. a začiatkom 20. storočia výnimočnou osobnosťou šírkou problematiky, ktorú obsiahol. Množstvo precízne a vedecky objektívne interpretovaných faktov, často dopĺňal archívnymi údajmi a vďaka znalosti zahraničnej literatúry radil do kontextu európskej národopisnej problematiky.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady