Vytvorené: 26. 11. 2014 Tlačiť

Zakladateľ slovenskej etnografie, právnik, publicista.

V rokoch 1795-1798 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, Lučenci a Banskej Štiavnici. V rokoch 1799-1805 pôsobil v službách Zvolenskej župy, roku 1805 získal advokátsky diplom, roku 1808 dvorský agent vo Viedni a tajomník, od roku 1819 správca majetkov grófa Schönborna v Berežskej župe. Roku 1816 vydal prácu Errinerungen aus Slavonien (Pamiatky zo Slavónska) s mnohými údajmi o tamojšom ľude. V časopisoch zároveň vyzýval slovenských čitateľov zbierať materiál o Slovákoch. V rokoch 1818-1820 v časopise Hesperus vydával na pokračovanie monografiu Slowaken in Ungarn (Slováci v Uhorsku) založenú na etnografických pozorovaniach, roku 1819 publikoval vlastivednú monografiu Slawonien und zum Theil Croatien (Slavónsko a čiastočne Chorvátsko) so samostatnou kapitolou o materiálnej a duchovnej kultúre ľudu. V týchto rokoch publikoval ďalšie výzvy na zber etnografických údajov o všetkých národoch Uhorska ako podkladu na etnografickú syntézu o celom Uhorsku. Jej plán uverejnil 1822 v štúdií Etnographiai értekezés Magyar Országról (Etnografická rozprava o Uhorsku). Syntéza mala zahrňovať všetky oblasti materiálnej a duchovnej kultúry ľudu a kapitolu o fyziografii krajiny, ktorá mala objasňovať podmienky formujúce život národov. V rukopise Ideen zur Disposition einer Etnographie (Návrh na osnovu etnografie) definuje etnografiu ako disciplínu, ktorá opisuje ľudí vo všetkých modifikáciách ľudskej prirodzenosti, podmienených a zvýraznených národnou koexistenciou. Zdôrazňuje etnické susedské vzťahy, dlhotrvajúci útlak a násilné odnárodňovanie ako faktory vyplývajúce na všetky oblasti života národov. Etnografiu delí na historickú, štatistickú a všeobecnú. Prvá skúma etnohistorické procesy, druhá, ktorú sám preferuje, sleduje obdobie posledných 20-30 rokov, tretia sa vzťahuje na syntézu Uhorska. Na jej prípravu rozpracoval v rokoch 1824-1837 samostatné monografie: Etnographia Slovacorum (Etnografia Slovákov);  Etnographia eletorum Dei, vulgo Magyarorum (Etnografia vyvolených božích, zvaných Maďari);  Etnographia Valachorum (Etnografia Rumunov);  Etnographia Ruthenorum  (Etnografia Rusínov); Etnographia Judeorum (Etnografia Židov) a etnografia Cigáňov. Majú jednotnú štruktúru a spracoval v nich údaje z vlastných pozorovaní, materiály od dopisovateľov z publikovaných prác. Najúspešnejšie sú Etnografia Slovákov Etnografia Maďarov. Na uskutočňovanie Čaplovičových plánov chýbalo vedecké a organizačné zázemie. Monografie jednotlivých národov ostali v rukopisoch. Neuskutočnila sa ani plánovaná syntéza národov Uhorska. Jej zúženú podobu predstavuje dvojzväzkové dielo Gemälde von Ungarn (Obrázky z Uhorska, 1829). Čaplovič vo svojom diele vyčlenil etnografiu z vlastivednej problematiky ako samostatnú národnú disciplínu. Striktne diferencuje medzi politologickým a etnografickým pojmom „Uhorský národ“. Národy sa podľa neho líšia pôvodom, rečou, psychickým a morálnym založením, charakterom, spôsobom zamestnania, odevom, výzorom a zvykmi. Ako objekt etnografického bádania vymedzil roľníkov, remeselníkov, domácu výrobu a obchodníkov v mestečkách a na dedinách. Vylúčil strednú šľachtu a aristokraciu ako nezúčastnené na formovaní kultúry ľudu. Bol zástancom výskumu súčasných foriem života ľudu. Zhromaždil množstvo údajov o kultúre, živote a práci národov Uhorska začiatkom 19. storočia. Bol zástancom Montesquieuových názorov o prvoradom vplyve geografických činiteľov na materiálne a duchovnú kultúru i životnú úroveň národov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady