Autor: Ondrej Pavlík

Vytvorené: 06. 11. 2014 Tlačiť

Publikácie, ktoré okrem kalendária obsahujú náučnú, prípadne zábavnú časť; v minulosti najdôležitejšia kniha ľudového čítania  a vzdelávania.

Druhy kalendárov[1]: stolné, vreckové, nástenné, kultúrno-politické a iné kalendáre v knižnej podobe zohrali v živote slovenského ľudu významnú výchovno-vzdelávaciu úlohu a boli často jediným prostriedkom svetského všeobecného i odborného vzdelávania, učebnicou zostavovanou so zreteľom najmä na hospodárske a kultúrne potreby ľudu. V prvotnej podobe (2. polovica 16. storočia-1. polovica 17. storočia) mali kalendáre vreckový formát, obmedzený obsah i rozsah. Od polovice 18. storočia sa za kalendáriom a pranostikami začali objavovať i poučné články. V chýrnych levočských, košických a iných kalendároch boli aj články O válke a pokoji, O zdraví a nemociach, O úrode a neúrode zemskej, O kovoch a rudách; informácie o jarmokoch a pamätných udalostiach, poriadky uhorských a sedmohradských pôšt a pod. Pri kalendáriu boli aj prázdne listy na záznamy. Tak vyzeral napríklad Nový i starý domový kalendár  (1751-1820). Postupne narastal rozsah vzdelávacích častí kalendára.

Slovenský knihtlačiar v Plzni M.Bakalár-Štetina vydal roku 1499 prvý český kalendár. Na Slovensku vychádzal v rokoch 1479-1603 kalendár K.M.Telegdioho v Trnave, prvý kalendár vyšiel v Trenčíne roku 1638 po česky ako dielo exulantov pod názvom Pranostyka. Najstarší slovenský kalendár je Nový i Starý Kalendář z roku 1640 od D.Fröhlicha, roku 1650 vydal L.Benjamin (Vavrinec Benjamin Vodháj) taktiež v Trenčíne Nový Kalendář. Ďalšie kalendáre vydávali:  J.Naubert, J.Dadan v Žiline, D.Chrastina a S.Solan v Levoči (1718-40). V rokoch 1743-1768 vychádzal Nový domovní i pocestní kalendář v Košiciach. Pod tým istým názvom zostavoval a vydával kalendár v rokoch 1742-1788 J.Naubert v Bratislave. V Landererovej tlačiarni sa v rokoch 1751-1823 tlačili kalendáre S.Wonomírskeho, ktoré sprvu korigoval a potom aj zostavoval J.Chrastina. V kalendároch už publikoval aj básne, bájky a žarty, čím predznačil kalendárom cestu k šíreniu dobovej výchovno-vzdelávacej funkcii. So zreteľom na takúto funkciu zostavoval a vydával kalendáre J.Palkovič. Jeho Větší a Zvláštnejší Nový i Starý kalendár vychádzal v rokoch 1802-1848 v Bratislave, kde už nechýbali ani politické informácie, články o poľnohospodárstve, priemysle, technike, zdraví, obchode; próza, poézia, informácie o slovanskej literatúre. J.Palkovič nazval kalendár knihou, prostriedkom, prostredníctvom ktorej „se užitečně k vědění a k osvícení rozumu, věcí nejsnadnejší medzi pospolitý lid uvésti  mohou“.

Na výchovno-vzdelávacie poslanie kalendár nadviazal G.Fejérpataky-Belopotocký. Nový i Starý vlastenecký kalendár (1830-1874) s prílohou Slovenský Pozorník (1842-1847; 1851-1861) dal do služieb boja ľudu za sociálnu slobodu a kultúrny pokrok. V kalendári publikoval aj zábavno-poučné príspevky o česko-slovenskej a slovanskej vzájomnosti. V Slovenskom Pozorníku debutovali a dlhší čas publikovali svoje práce mladší i starší štúrovci. Palkovičove a Belopotockého kalendáre vychádzali až v desaťtisícovom náklade.

Na úrovni súvekých hospodárskych a kultúrnych potrieb ľudu sa úspešne snažil kalendár zostavovať D.Lichard. Jeho Domová pokladnica (1847-1851; 1863-1864), Časník (1856-58) a Slovenský kalendár (1865, 1867, 1869-1883) dokumentujú vysokú, najmä obsahovú úroveň kalendárovej literatúry na Slovensku Lichardovi súčasníci (najmä J.M.Hurban) opodstatnene vyzdvihli demokratizačný charakter obsahu jeho výchovno-vzdelávacích snáh, schopnosť v reči ľudu popularizovať v kalendári najmä prírodovedné, technické , ale aj iné poznatky. V Slovenskom kalendári sa Lichard predstavil aj ako umný a statočný obranca práv Slovákov na kultúrne ustanovizne a školy; ako publicista disponoval jemným zmyslom pre praktické potreby ľudu. Matica slovenská poverila Licharda, aby zostavil aj veľký  Národný kalendár (1899-1867).

Ďalší zostavovatelia a vydavatelia  kalendárov, medzi nimi aj A.H.Škultéty, J.Kadavý (Živena 1853), V.Paulíny-Tóth a iní, nadviazali na Národný kalendár, ale ani tieto, ani iné kalendáre už neboli na úrovni kalendárov Lichardovho typu. Bol to aj dôsledok evidentnejšieho delenia slovenskej spoločnosti na politické a hospodárske skupiny; navyše do popredia sa začali tlačiť i záujmy konfesií. Celonárodné všeľudové záujmy a potreby sa z kalendárov čoraz viac vytrácali a nahrádzali ich parciálne záujmy.

Z kalendárov konfesionálneho charakteru bol najrozšírenejší Pútnik svätovojtešský (od roku 1872) a Tranovského kalendár (od roku 1894).

Celonárodnú vcelku pokrokovú líniu sa snažili uchovať si Nová domová pokladnica (1899-1913) a Slovenský domový kalendár, vydávané K.Salvom v Ružomberku, Páričkov kalendár Zora (1890-1919) a Slovenský rodinný kalendár (1911-1930), vydávané K.Salvom v Ružomberku. Sociálnemu a kultúrnemu zápasu ľudu poslúžili aj kalendáre vydávané pre slovenských vysťahovalcov v USA a posielané na Slovensko (napr. Kalendár Slovenského národného spolku od roku 1892, Kalendár Bratstvo od roku 1909, Neodvislosť od roku 1915 a iné). Na tradíciu kalendárov 19. storočia nadviazala aj Matica slovenská Matičným kalendárom.

[1] Z latinského calendae = prvý deň v mesiaci.
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ondrej Pavlík, Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A-O, 2 (P-Ž), Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, 1985, ISBN 71-026-84, 71-063-85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady