Vytvorené: 30. 08. 2014 Tlačiť

 

Dejiny

V rokoch 1469-1512 - prebehlo zjednotenie Španielska.
Roku 1480 - na ochranu Španielska proti nekatolíkom bola založená španielska inkvizícia.
V rokoch 1810-1825 - mnoho španielskych kolónií dosiahlo nezávislosť.
V rokoch 1936-1939 - prebiehala občianska vojna medzi nacionalistami vedenými generálom Franciscom Francom (1892-1975) a republikánmi.
Roku 1939 - dosiahli nacionalisti víťazstvo v občianskej vojne. Franco sa postavil na čelo štátu a vlády. Jedinou povolenou politickou stranou bola fašistická strana Falange Espaňola.
V rokoch 1945-1946 - mnoho krajín nadviazalo diplomatické vzťahy so Španielskom.
Roku 1947 - Franco vyhlásil návrat k monarchii v prípade jeho smrti.
V rokoch 1960-1980 - hnutie za nezávislosť baskického regiónu sa stalo výrazne nebezpečnejším.
Roku 1975 - zomrel generál Franco, hlavou štátu sa stal kráľ Juan Carlos I. (1938).
Roku 1977 - sa konali prvé slobodné voľby od roku 1936.
Roku 1978 - bola prijatá nová ústava krajiny, kreslo predsedu vlády obsadil Adolfo Suárez (1932) z Únie demokratického stredu.
Roku 1981 - Suárez rezignoval, vo funkcii ho vystriedal ho Leopoldo Calvo Sotelo (1926-2008). Uskutočnil sa neúspešný pokus o vojenský prevrat.
Roku 1982 - vstúpilo Španielsko do Severoatlantickej aliancie (NATO). Felipe González (1942) zo Socialistickej strany pracujúcich (PSOE) získal vo voľbách drvivú väčšinu.
Roku 1985 - boli otvorené hranice s Gibraltárom.
Roku 1986 - vstúpila krajina do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).
Roku 1988 - Španielsko vstúpilo do Západoeurópskej únie (ZÚ).
Roku 1990 - vláda odmietla uzatvoriť prímerie s baskickou skupinou ETA bez dôkazov o zastavení ďalších násilností.
Roku 1992 
- Španielsko bolo organizátorom výstavy Expo ’92 a letných olympijských hier,
- bola ratifikovaná Maastrichtská dohoda.
Roku 1993 - PSOE bola obvinená z korupcie.
Roku 1996 - začal privatizačný program.

 

Španieli

Románsky národ, ktorý tvorí asi 75 % obyvateľstva Španielska. Veľké skupiny Španielov žijú v Latinskej Amerike, severnej Afrike, ale aj v niektorých európskych krajinách (Francúzsku a Nemecku), kam odchádzajú za prácou.

Veriaci sú katolíci. Jazyk patrí do románskej vetvy indoeurópskej rodiny. V Španielsku má dve základné skupiny dialektu, v Latinskej Amerike má radu miestnych variantov. Okrem Španielska a Latinskej Ameriky sa španielčina užíva na Filipínach a čiastočne na juhu USA. Archaickou formou španielčinu (tzv. judeoespaňol) užívali miestami Sefardovia - potomkovia Židov, vyhnaných zo Španielska koncom 15. storočia (žijú na Balkáne a Strednom východe).

Španielčina je pokračovanie ľudovej latiny, ktorá bola ovplyvnená iberskými dialektami, germánskymi jazykmi (od 5. storočia n.l.) a arabštinou (8.-15. storočie). Základom spisovného jazyka sa stal kastilský dialekt; píše sa latinkou.

Na začiatku etnogenézy Španielov stoja Iberovia, staré kmene z Pyrenejského polostrova, (ich pôvod nie je známy; mali vyspelú kultúru /megalitické stavby, prvé štátne útvary/). Zmiešaním Iberov a Keltov (prišli asi v 5.-3. storočí p.n.l.) vznikli tzv. Keltiberovia. Časť dnešného Španielska bola medzitým ovplyvnená Féničanmi (od 8. storočia p.n.l.), Grékmi (7.-6. storočie p.n.l.), od 3. storočia p.n.l. bola časť územia podriadená Kartágu a roku 197 n.l. bola väčšina polostrova ovládnutá Rímom a obyvatelia (s výnimkou Baskov) romanizovaní.

Na jazyk a kultúru tunajšieho obyvateľstva mal vplyv taktiež vpád germánskych kmeňov (Svébov, Vandalov) a Alanov, koncom 5. storočia bola väčšina Španielska ovládnutá Vizigótmi. V 8. storočí bolo takmer celá Španielsko ovládnuté Arabmi a definitívne bolo opäť oslobodené až v roku 1492 (táto tzv. reconquista začala v 9. storočí).

Značný vplyv na ľudovú kultúru mali aj Židia (usadzovali sa v Španielsku hlavne behom arabskej nadvlády) a Rómovia. V priebehu reconquisty vznikla španielska národnosť, ktorá sa ako národ sformovala až koncom 19. storočia. V 15.-16. storočí vytvorili Španieli najväčšiu koloniálnu ríšu svojej doby, ktorej pozostatkom je aj dnešné rozšírenie španielčiny a španielské prvky v kultúre Latinskej Ameriky. V priebehu vývoja vznikol rad etnografických skupín, ich odlišnosti sa postupne stierajú. Napriek tomu sa doteraz udržuje označenie niektorých z nich (Galicijci, Katalánci, Aragonci, Kastilci, Andalúzania a iní). 

Bask

Príslušník baskickej etnickej skupiny žijúcej v Španielsku.

 

Ako sa správať v cudzine

 

 

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
· James Hugnes, Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia, Mladé letá 2002, ISBN 80-06-01235-0,
· Václav Hubinger, František Honzák, Jiří Polišenský, Národy celého světa, Mladá fronta, Praha 1985,
· Anton Matula, László Mari, Ladislav Tolmáči, Terézia Tolmáčiová, Lexikón štátov a území sveta, MAPA Slovakia Bratislava 2001, ISBN 80-8067-023-4. 
Zdroje obrázkov
· Vlajky prevzaté a upravené z: http://www.statnevlajky.sk/,
· Polohy štátov prevzaté a upravené z: http://www.zemepis.com/A-Z.php,
· Mapy prevzaté a upravené z: http://www.ezilon.com/maps/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady