Vytvorené: 24. 08. 2014 Tlačiť

 

Dejiny

Okolo roku 3500 p.n.l. - územie dnešného Bulharska osídlili polokočovné kmene zo Strednej Ázie, vďaka ktorým tu nastal v 5. storočí p.n.l. rozvoj Tráckeho kráľovstva.
V polovici 1. storočia n.l. - oblasť kolonizovali Rimania.
Od 3. storočia - útočili na územie Góti, Huni, Bulhari a Avari.
V 6. storočí - oblasť osídlili slovanskí pastieri.
Roku 679 - slovanských pastierov napadli bulharské kmene, ktoré tu v rokoch 681-1018 vytvorili pod vedením chána Asparucha prvú bulharskú ríšu a prijali kultúru slovanskej väčšiny.
V 9. storočí - už boli Bulhari na Balkáne významnou mocnosťou.
Roku 855 - po návšteve Klimenta a Nauma na území Bulharska, žiakov Cyrila a Metoda, sa v krajine upevnila pozícia kresťanstva. Kliment a Naum sa významne zaslúžili o rozvoj slovanskej literatúry na území Bulharska[1].
Roku 864 - prijal cár Boris I. ortodoxné východné kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo svojej krajiny.
Roku 870 - nezávislosť bulharskej cirkvi uznal byzantský cisár, čo spôsobilo upevnenie vzťahov medzi Byzantskou ríšou a Bulharskom.
Roku 893 - Boris I. vymenoval na trón svojho tretieho syna  Simeona (864/865/866-927).  
Simeon I. Veľký je označovaný ako prvý bulharský cár, jeden z najvýznamnejších panovníkov starej bulharskej ríše, za ktorého vlády (893-927) dosiahol bulharský štát najväčší rozmach a politický význam. Okrem iného dokončil poslovančovanie Bulharov, bojoval proti Byzantskej ríši[2], počas jeho vlády sa zo Sofie stalo veľké centrum osvietenia a kolíska slovanskej literatúry[3], vznikli i prvé súdnické zákony Bulharska.
Roku 927 - sa cár Simeon I. vyhlásil za „Cára Bulharov a Grékov“ a povýšil bulharské arcibiskupstvo na patriarchát.
Roku 1018 - bolo Bulharsko začlenené do Byzantskej ríše.
Roku 1185 - vznikla druhá Bulharská ríša, ktorá s výnimkou Grécka ovládla väčšinu Balkánu.
V polovici 14. storočia - nastala invázia osmanských Turkov, ktorí roku 1396 Bulharov definitívne porazili a vládli im nasledujúcich päť storočí.
Roku 1396 - začala Osmanská nadvláda.
Roku 1908 - bola dosiahnutá nezávislosť.
Roku 1939 - vstúpila krajina do 2. svetovej vojny na strane Osi.
Roku 1944 - Červená armáda vstúpila do Bulharska.
Roku 1946 - bola vyhlásená republika.
Roku 1947 - bola schválená ústava sovietskeho typu.
Roku 1971 - prezidentom krajiny sa stal Todor Živkov (1911-1998).
Roku 1989 - Živkov bol obvinený z korupcie.
Roku 1990 - sa uskutočnili prvé pluralitné voľby po 44 rokoch. Voľby vyhrala bývalá komunistická strana, Bulharská socialistická strana (BSS).
Roku 1991 - bola prijatá nová ústava. BSS bola vo voľbách porazená.
Roku 1996 - bol zavraždený bývalý predseda vlády Andei Lukanov (1938-1996).
Roku 1997 - vypukli v krajine štrajky a demonštrácie. Voľby vyhrala Únia demokratických síl.
[1] V krajine rozširovali aj slovanskú abecedu – hlaholiku. Neskôr tu bola vytvorená aj cyrilika, ktorá postupne hlaholiku nahradila.
[2] Výsledkom týchto bitiek bolo postupné rozšírenie územia bulharskej ríše smerom od Jadranského mora na západe až k Čiernemu moru na východe.
[3] Do bulharskej staroslovienčiny boli preložené byzantské teologické a právnické knihy. 
sv. Kliment
sv. Naum
Boris I.
Simeon I.

 

Bulhari

Slovanský národ, ktorý tvorí viac ako 90 % obyvateľov Bulharska, okrem nich tu žijú i Turci (kompaktné skupiny v severných a južných oblastiach, Rómovia, v mestách Armíni, Židia, Rusi a v Černomorí skupiny Grékov. Mimo Bulharsko žijú Bulhari najmä v priľahlých oblastiach Rumunska, Grécka, Turecka, v Maďarsku, Ukrajine a v štátoch bývalej Juhoslávie. Jazyk patrí k južnej skupine slovanských jazykov indoeurópskej rodiny, je tu patrný vplyv turkménskych a balkánskych jazykov. Bulhari písali gréckou unciálou, na jej základe bolo roku 886 vytvorené Konštantínom a Metodom písmo (najskôr v hlaholike a potom v cyrilike, ktorá vznikla na území Bulharska), z ktorej sa vyvinula dnešná bulharská azbuka. Veriaci sú väčšinou pravoslávni, časť protestanti a katolíci; v Rodopoch sú niektorí Bulhari muslimovia (prv označovaní Pomaci). V etnogenezii Bulharov zohrali rozhodujúcu úlohu slovanské kmene, ktoré v 6.-7. storočí asimilovali miestne kmene Trákov a prebrali niektoré prvky ich kultúr. Druhým komponentom boli tzv. Protobulhari (Bolgari - zväz turkménskych kmeňov), ktorí v 2. polovice 7. storočia prišli na Balkán z východoeurópskych stepí, podrobili si slovanské kmene, prebrali ich kultúru a spoločne so Slovanmi vytvorili slovansko-bulharský štát. V 9.-10. storočí sa z obyvateľov tohto štátu vytvorila jednotná slovansky hovoriaca národnosť, ktorá sa nazývala Bulhari. Proces národného uvedomenia bol spomalený tureckou okupáciou (14. storočie-1878), bulharský národ sa začal formovať až koncom 18. storočia. Výsledkom zložitého historického vývoja je charakter tradícii bulharskej kultúry, ktorá je syntézou prvkov slovanských a protobulharských, ovplyvnených Byzanciou a Tureckom. Základným spôsobom obživy je poľnohospodárstvo, záhradníctvo, chov dobytka, po druhej svetovej vojne začal narastať podiel priemyslu.

 

Ako sa správať v cudzine

 

 

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
· James Hugnes, Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia, Mladé letá 2002, ISBN 80-06-01235-0,
· Václav Hubinger, František Honzák, Jiří Polišenský, Národy celého světa, Mladá fronta, Praha 1985,
· Anton Matula, László Mari, Ladislav Tolmáči, Terézia Tolmáčiová, Lexikón štátov a území sveta, MAPA Slovakia Bratislava 2001, ISBN 80-8067-023-4. 
Zdroje obrázkov
· Vlajky prevzaté a upravené z: http://www.statnevlajky.sk/,
· Polohy štátov prevzaté a upravené z: http://www.zemepis.com/A-Z.php,
· Mapy prevzaté a upravené z: http://www.ezilon.com/maps/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady