Vytvorené: 07. 10. 2013 Tlačiť

Ing. Igor Krucovčin

Ing. Igor Krucovčin

Absolvent Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši, do júna 2014 učiteľ informatiky na štátnom Gymnáziu Malacky, od 26. augusta 2016 odborný inštruktor pre pneumatiku, hydrauliku, logistiku a elektrotechniku na Duálnej akadémii v Bratislave.  

Medzičasom pôsobil ako analytik ministerstva obrany, neskôr ako vedúci pobočky českej obchodnej spoločnosti, vlastník už neexistujúcej populárnej, voľne dostupnej vzdelávacej web stránky MúdraSova.sk a všestranný autor 44 vzdelávacích digitálnych mini encyklopédií o umení, spoločenských vedách, prírodných vedách, technike a priemysle, ale aj návodov zameraných na úspešné podnikanie.

Je zberateľom kníh (hlavne encyklopédií) a historických tlačovín, medzi jeho koníčky patrí hlavne história, psychológia a samozrejme písanie. 

E-mail: igor.krucovcin@wesline.sk, telefón: 0908 593 166 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 20:00).  

Janka Krucovčin

Janka

Profesionálna fotografka (fotografiu študovala na umeleckej priemyslovke v Bratislave). 

Pôvodne autorka fotografií pre naše foto-galérie, v súčasnosti osoba zodpovedná za hľadanie, úpravu, poslovenčenie resp. poangličtenie obrázkov, schém... 

V jej náplni je aj design našich nových článkov a on-line kurzov, a tiež primárne spracovanie audio nahrávok. Od januára 2020 koriguje a prepisuje všetky odborné články spojené s priemyslom, technické kreslenie, elektrotechnikou, lekárstvom, fyzikou, osobnosťami… Prepísala a upravila 98 % (spolu 77) článkov nášho prvého on-line kurzu.  

Je autorkou portrétov v zozname našich spoluautorov, ktorý práve čítate. 

Viac jej fotografií nájdete na jej webovej stránke http://fotojanka.sk/

 

 Mgr. Zdenka Žlnková

Mgr. Zdenka Žlnková

Narodila sa v roku 1987. Po ukončení základnej školy v rokoch 2002-2006 navštevovala Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine. V roku 2009 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied ukončila bakalársky stupeň štúdia učiteľstva akademických predmetov – študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Štúdium magisterského stupňa – učiteľstvo akademických predmetov slovenského jazyka, literatúry a histórie absolvovala na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici v roku 2011.

Po ukončení štúdia jeden školský rok pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka, literatúry a dejepisu na gymnáziu v Šahách. V súčasnosti pôsobí ako korektorka vybraných článkov na Encyklopédii poznania.

E-mail: zdenka.zlnkova@gmail.com, telefón: 0910 122 345 (Pondelok až piatok, od 14:00 do 20:00).

Mgr. Martina Mikuličová

Mgr. Martina Mikuličová

Navštevovala Gymnázium Malacky, neskôr študovala biológiu a chémiu na Univerzite Komenského v Bratislave, na Fakulte prírodných vied. Po absolvovaní vysokej školy strávila dva roky na jazykovom pobyte v Londýne.

V minulosti pôsobila ako lektorka, prekladateľka, tlmočníčka a učiteľka anglického jazyka, biológie a chémie na Gymnáziu Malacky.

Medzi jej záujmy patrí práca v záhrade, čítanie a aerobik.

Na Encyklopédii poznania spolupracuje na tvorbe testov z angličtiny a pôsobí ako korektorka maturitných tém.

E-mail: m.mikulicova@azet.sk, telefón: 0902 125 512 (Pondelok až piatok, od 09:00 do 12:00).

Ing. Monika Malá

Monika Malá

Narodila sa v roku 1988. V rokoch 2003-2007 navštevovala Obchodnú akadémiu v Bratislave (BA). Po jej ukončení nastúpila na Ekonomickú univerzitu v BA na Národohospodársku fakultu. V roku 2010 získala bakalársky stupeň v študijnom obore: Financie, bankovníctvo a investovanie. V roku 2012 ukončila vysokú školu titulom Inžinier. Po skončení štúdia pracovala najskôr v bankovom sektore a neskôr v súkromnom sektore, kde medzi jej hlavné činnosti patrila cenotvorba a dodržiavanie stanovenej cenovej politiky a analýza a sledovanie správania sa konkurencie. 

Vo voľnom čase sa venuje športu, hudbe, samovzdelávaniu v oblasti jazykov a ekonómie.

V Encyklopédii poznania zodpovedá za sekcie nemeckého jazyka a ekonómie a participuje pri tvorbe návodov.

E-mail: monika.mala4@gmail.com, telefón: 0904 450 057 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 19:00).   

Dušan Šuster

Dušan Šuster

Na svet vrhnutý v roku 1996. V súčasnosti je študentom štvrtého ročníka Gymnázia Malacky. (Nielen) vo voľnom čase sa necháva fascinovať literatúrou. Číta. A usiluje sa písať (svoje texty dosiaľ publikoval na blogu a v časopise Krjela, ktorý vydáva liptovskomikulášsky literárny klub). Je držiteľom ocenenia za poéziu v literárnej súťaži Krídla Ivana Laučíka 2014.

Občas stisne spúšť fotoaparátu. S potešením si zašportuje, azda najradšej behá po florbalovom ihrisku. Má rád hudbu a film, priťahuje ho filozofia...

Na EP pravidelne publikuje v sekcii Schody do neba, príležitostne zabezpečuje redakčnú úpravu textov iných autorov, zodpovedá za formu a obsah PR článkov. Podieľal sa na tvorbe viacerých kapitol v jazykových sekciách. Okrem toho na EP možno nájsť jeho poéziufotografie.

E-mail: suster.dusan@gmail.com.

Martin Kolárik

Martin Kolárik

Bývalý študent štátneho Gymnázia Malacky.

Takmer všetky jeho záujmy sú spojené s modernými informačnými technológiami. Vo voľnom čase číta (hlavne články na internete), fotografuje (spolutvorca digitálneho archívu výpočtovej techniky), „športuje“ (šach a surfovanie po Internete), alebo žongluje.

Pôsobil ako spoluautor článkov a testov z informatiky a ako korektor vybraných článkov z angličtiny.

E-mail: martinkolarik@outlook.com, telefón: 0944 310 202 (Pondelok až piatok, od 14:00 do 20:00).       

Ing. Frederik Krucovčin

Frederik Krucovčin

Bývalý maturant Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach (odbor Počítačové systémy), už 5 rokov úspešný absolvent Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (odbor Manažérstvo procesov).

Na Encyklopédiu poznania pripravoval články o predaji určené začínajúcim podnikateľom, je autorom testov z angličtiny a nemčiny. Usiluje sa popularizovať stránky EP. Zabezpečoval tvorbu obrazových galérií.

Vo voľnom čase sa na svojom blogu vyjadruje k aktuálnym spoločenským témach, udalostiam a problémom študentov.

E-mail: frederik.krucovcin@gmail.com, mobil: 0950 358 797 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 20:00).

Mgr. Dimana Ivanová, PhD.

Dimana Ivanova

Narodila sa bulharskej Varne. Vyštudovala slovanské filológie na Sofijskej univerzite (ako vedľajší odbor francúzsku filológiu) a komparatívnu literatúru na Karlovej univerzite v Prahe.

Je autorkou knihy poézie Pokana za bašta (Pozvanie pre otca, 2012). Preklady jej básní boli uverejnené vo viacerých významných literárnych periodikách. Je dvojnásobnou držiteľkou ceny Grigora Lenkova. V roku 2008 vyhrala konkurz na zahraničný doktorandský vedecký projekt na Slovenskej akadémii vied.

Vyučuje na strednej škole na Slovensku, je členkou českej asociácie novinárov a českej Obce prekladateľov (prekladá najmä z češtiny a slovenčiny).

Na Encyklopédii poznania zodpovedá za sekciu Umelecké preklady poézie. Momentálne prekladá do slovenčiny zbierku básní svetoznámej bulharskej poetky Ekateriny Josifovej Tenká knižka (ukážka).

E-mail: dimanaiv@abv.bg.   

Ing. Anna Šúňová, PhD. 

Šúňová Anna

Základnú školu navštevovala v Košiciach. Po jej ukončení navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore Počítačová podpora strojárskej výroby na Technickej univerzite v Košiciach. Inžinierske a doktorandské štúdium absolvovala v odbore Strojárske technológie a materiály, kde bola vyznamenaná ako najlepšia študentka na fakulte. Od roku 1997 do roku 2000 pracovala ako prekladateľka - tlmočníčka z a do anglického a nemeckého jazyka v spoločnosti VSŽ a.s. a od roku 2000 do roku 2012 pracovala na rôznych odborných pozíciách v hutníckej spoločnosti U.S.Steel Košice, kde sa venovala predovšetkým oblasti informačných technológií ako programátorka, analytička a administrátorka. Od roku 2012 učila na Technickej univerzite v Košiciach, na katedre Technológií a materiálov a venovala sa oblasti strojárstva. Od roku 2017 učí na Duálnej akadémii v Bratislave. Dohovorí sa anglicky, nemecky, španielsky portugalsky a rusky. Napísala niekoľko odborných publikácií a naprogramovala niekoľko stoviek aplikácií z rôznych oblastí.

E-mail: anna.sunova@gmail.com, mobil 0940 863 732 (Pondelok až piatok, od 16:00 do 20:00).   

Beáta Ravingerová

Lektorka a súčasne učiteľka konverzačnej, technickej a biznis angličtiny na Duálnej Akadémii v Bratislave. Okrem dvoch, základnej a strednej, všetky ostatné školy absolvovala v zahraničí a študovala v anglickom jazyku. Okrem iných aj BCU, AUL a IHBET. Ako lektorka a prekladateľka anglického jazyka pracovala pre rôzne medzinárodné spoločnosti.

Je prispievateľkou blogu časopisu Učiteľské noviny

Pre spoločnosť WESline a našu Encyklopédiu poznania pripravuje od apríla 2020 všetky projekty spojené s angličtinou. Medzi inými aj nové slovníky, kontrolné otázky, články a hlavne anglickú verziu on-line kurzu Ako prežijú krízu vzdelávacia inštitúcia a výrobný podnik? (Ako „krátkodobú“ krízu premeniť na dlhodobú príležitosť?), ktorého je spoluautorkou.   

 

Lukáš Kolarčik

Narodil sa v roku 1989 v Prešove, momentálne žije v Bratislave. Je absolventom SPŠ elektrotechnickej v Prešove (2005÷2009), v rokoch 2009÷2014 študoval a úspešne absolvoval FEI na Technickej univerzite v Košiciach (so zameraním na elektroenergetiku). 

Profesionálnu kariéru začal ako Elektroprojektant v Atómovej elektrárni v Mochovciach. Po troch rokoch začal pracovať ako Lektor pre automatizáciu a elektrotechniku na Duálnej akadémii v Bratislave. Paralelne sa začal venovať „svetu peňazí“ a pracovať na svojej ďalšej profesionálnej kariére, tentoraz spojenej s financiami.

Už viac ako 3 roky sa úspešne venuje finančnému poradenstvu. Pomáha ľuďom s riešením ich budúceho dôchodku, hypotékami, investíciami, alebo poisteniami.

Medzi jeho záľuby patrí: turistika, cyklistika, plávanie, bedminton, a tiež čítanie kníh o osobnostnom rozvoji, obchode a investíciách.

E-mail: lukaskolarcik@prosight.sk, telefón: 0948 020 085 (Pondelok až piatok, od 08:00 do 20:00). 

 

 

   

Zdroje informácií 

Klienti 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady