Vytvorené: 07. 10. 2013 Tlačiť

Ing. Igor Krucovčin

Ing. Igor Krucovčin

Absolvent Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši, do júna 2014 učiteľ informatiky na štátnom Gymnáziu Malacky, od 26. augusta 2016 odborný inštruktor pre pneumatiku, hydrauliku, logistiku a elektrotechniku na Duálnej akadémii v Bratislave.  

Medzičasom pôsobil ako analytik ministerstva obrany, neskôr ako vedúci pobočky českej obchodnej spoločnosti, vlastník už neexistujúcej populárnej, voľne dostupnej vzdelávacej web stránky MúdraSova.sk a všestranný autor 44 vzdelávacích digitálnych mini encyklopédií o umení, spoločenských vedách, prírodných vedách, technike a priemysle, ale aj návodov zameraných na úspešné podnikanie.

Je zberateľom kníh (hlavne encyklopédií) a historických tlačovín, medzi jeho koníčky patrí hlavne história, psychológia a samozrejme písanie. 

E-mail: igor.krucovcin@wesline.sk, telefón: 0908 593 166 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 20:00).  

Janka Krucovčin

Janka

Profesionálna fotografka (fotografiu študovala na umeleckej priemyslovke v Bratislave). 

Pôvodne autorka fotografií pre naše foto-galérie, v súčasnosti osoba zodpovedná za hľadanie, úpravu, poslovenčenie resp. poangličtenie obrázkov, schém... 

V jej náplni je aj design našich nových článkov a on-line kurzov, a tiež primárne spracovanie audio nahrávok. Od januára 2020 koriguje a prepisuje všetky odborné články spojené s priemyslom, technické kreslenie, elektrotechnikou, lekárstvom, fyzikou, osobnosťami… Prepísala a upravila 98 % (spolu 77) článkov nášho prvého on-line kurzu.  

Je autorkou portrétov v zozname našich spoluautorov, ktorý práve čítate. 

Viac jej fotografií nájdete na jej webovej stránke http://fotojanka.sk/

 

 Mgr. Zdenka Žlnková

Mgr. Zdenka Žlnková

Narodila sa v roku 1987. Po ukončení základnej školy v rokoch 2002-2006 navštevovala Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine. V roku 2009 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied ukončila bakalársky stupeň štúdia učiteľstva akademických predmetov – študijný program: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Štúdium magisterského stupňa – učiteľstvo akademických predmetov slovenského jazyka, literatúry a histórie absolvovala na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici v roku 2011.

Po ukončení štúdia jeden školský rok pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka, literatúry a dejepisu na gymnáziu v Šahách. V súčasnosti pôsobí ako korektorka vybraných článkov na Encyklopédii poznania.

E-mail: zdenka.zlnkova@gmail.com, telefón: 0910 122 345 (Pondelok až piatok, od 14:00 do 20:00).

Mgr. Martina Mikuličová

Mgr. Martina Mikuličová

Navštevovala Gymnázium Malacky, neskôr študovala biológiu a chémiu na Univerzite Komenského v Bratislave, na Fakulte prírodných vied. Po absolvovaní vysokej školy strávila dva roky na jazykovom pobyte v Londýne.

V minulosti pôsobila ako lektorka, prekladateľka, tlmočníčka a učiteľka anglického jazyka, biológie a chémie na Gymnáziu Malacky.

Medzi jej záujmy patrí práca v záhrade, čítanie a aerobik.

Na Encyklopédii poznania spolupracuje na tvorbe testov z angličtiny a pôsobí ako korektorka maturitných tém.

E-mail: m.mikulicova@azet.sk, telefón: 0902 125 512 (Pondelok až piatok, od 09:00 do 12:00).

Ing. Monika Malá

Monika Malá

Narodila sa v roku 1988. V rokoch 2003-2007 navštevovala Obchodnú akadémiu v Bratislave (BA). Po jej ukončení nastúpila na Ekonomickú univerzitu v BA na Národohospodársku fakultu. V roku 2010 získala bakalársky stupeň v študijnom obore: Financie, bankovníctvo a investovanie. V roku 2012 ukončila vysokú školu titulom Inžinier. Po skončení štúdia pracovala najskôr v bankovom sektore a neskôr v súkromnom sektore, kde medzi jej hlavné činnosti patrila cenotvorba a dodržiavanie stanovenej cenovej politiky a analýza a sledovanie správania sa konkurencie. 

Vo voľnom čase sa venuje športu, hudbe, samovzdelávaniu v oblasti jazykov a ekonómie.

V Encyklopédii poznania zodpovedá za sekcie nemeckého jazyka a ekonómie a participuje pri tvorbe návodov.

E-mail: monika.mala4@gmail.com, telefón: 0904 450 057 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 19:00).   

Dušan Šuster

Dušan Šuster

Na svet vrhnutý v roku 1996. V súčasnosti je študentom štvrtého ročníka Gymnázia Malacky. (Nielen) vo voľnom čase sa necháva fascinovať literatúrou. Číta. A usiluje sa písať (svoje texty dosiaľ publikoval na blogu a v časopise Krjela, ktorý vydáva liptovskomikulášsky literárny klub). Je držiteľom ocenenia za poéziu v literárnej súťaži Krídla Ivana Laučíka 2014.

Občas stisne spúšť fotoaparátu. S potešením si zašportuje, azda najradšej behá po florbalovom ihrisku. Má rád hudbu a film, priťahuje ho filozofia...

Na EP pravidelne publikuje v sekcii Schody do neba, príležitostne zabezpečuje redakčnú úpravu textov iných autorov, zodpovedá za formu a obsah PR článkov. Podieľal sa na tvorbe viacerých kapitol v jazykových sekciách. Okrem toho na EP možno nájsť jeho poéziufotografie.

E-mail: suster.dusan@gmail.com.

Martin Kolárik

Martin Kolárik

Bývalý študent štátneho Gymnázia Malacky.

Takmer všetky jeho záujmy sú spojené s modernými informačnými technológiami. Vo voľnom čase číta (hlavne články na internete), fotografuje (spolutvorca digitálneho archívu výpočtovej techniky), „športuje“ (šach a surfovanie po Internete), alebo žongluje.

Pôsobil ako spoluautor článkov a testov z informatiky a ako korektor vybraných článkov z angličtiny.

E-mail: martinkolarik@outlook.com, telefón: 0944 310 202 (Pondelok až piatok, od 14:00 do 20:00).       

Ing. Frederik Krucovčin

Frederik Krucovčin

Bývalý maturant Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach (odbor Počítačové systémy), úspešný absolvent Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (odbor Manažérstvo procesov).

Na Encyklopédiu poznania pripravuje články o predaji určené začínajúcim podnikateľom, je autorom testov z angličtiny a nemčiny. Usiluje sa popularizovať stránky EP, zodpovedá za ich dizajn. Zabezpečuje tvorbu obrazových galérií.

Vo voľnom čase sa na svojom blogu vyjadruje k aktuálnym spoločenským témach, udalostiam a problémom študentov.

E-mail: frederik.krucovcin@gmail.com, mobil: 0907 026 208 (Pondelok až štvrtok, od 18:00 do 20:00).

Mgr. Dimana Ivanová, PhD.

Dimana Ivanova

Narodila sa bulharskej Varne. Vyštudovala slovanské filológie na Sofijskej univerzite (ako vedľajší odbor francúzsku filológiu) a komparatívnu literatúru na Karlovej univerzite v Prahe.

Je autorkou knihy poézie Pokana za bašta (Pozvanie pre otca, 2012). Preklady jej básní boli uverejnené vo viacerých významných literárnych periodikách. Je dvojnásobnou držiteľkou ceny Grigora Lenkova. V roku 2008 vyhrala konkurz na zahraničný doktorandský vedecký projekt na Slovenskej akadémii vied.

Vyučuje na strednej škole na Slovensku, je členkou českej asociácie novinárov a českej Obce prekladateľov (prekladá najmä z češtiny a slovenčiny).

Na Encyklopédii poznania zodpovedá za sekciu Umelecké preklady poézie. Momentálne prekladá do slovenčiny zbierku básní svetoznámej bulharskej poetky Ekateriny Josifovej Tenká knižka (ukážka).

E-mail: dimanaiv@abv.bg.   

Ing. Anna Šúňová, PhD. 

Šúňová Anna

Základnú školu navštevovala v Košiciach. Po jej ukončení navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore Počítačová podpora strojárskej výroby na Technickej univerzite v Košiciach. Inžinierske a doktorandské štúdium absolvovala v odbore Strojárske technológie a materiály, kde bola vyznamenaná ako najlepšia študentka na fakulte. Od roku 1997 do roku 2000 pracovala ako prekladateľka - tlmočníčka z a do anglického a nemeckého jazyka v spoločnosti VSŽ a.s. a od roku 2000 do roku 2012 pracovala na rôznych odborných pozíciách v hutníckej spoločnosti U.S.Steel Košice, kde sa venovala predovšetkým oblasti informačných technológií ako programátorka, analytička a administrátorka. Od roku 2012 učila na Technickej univerzite v Košiciach, na katedre Technológií a materiálov a venovala sa oblasti strojárstva. Od roku 2017 učí na Duálnej akadémii v Bratislave. Dohovorí sa anglicky, nemecky, španielsky portugalsky a rusky. Napísala niekoľko odborných publikácií a naprogramovala niekoľko stoviek aplikácií z rôznych oblastí.

E-mail: anna.sunova@gmail.com, mobil 0940 863 732 (Pondelok až piatok, od 16:00 do 20:00).   

Beáta Ravingerová

Lektorka a súčasne učiteľka konverzačnej, technickej a biznis angličtiny na Duálnej Akadémii v Bratislave. Okrem dvoch, základnej a strednej, všetky ostatné školy absolvovala v zahraničí a študovala v anglickom jazyku. Okrem iných aj BCU, AUL a IHBET. Ako lektorka a prekladateľka anglického jazyka pracovala pre rôzne medzinárodné spoločnosti.

Je prispievateľkou blogu časopisu Učiteľské noviny

Pre spoločnosť WESline a našu Encyklopédiu poznania pripravuje od apríla 2020 všetky projekty spojené s angličtinou. Medzi inými aj nové slovníky, kontrolné otázky, články a hlavne anglickú verziu on-line kurzu Ako prežijú krízu vzdelávacia inštitúcia a výrobný podnik? (Ako „krátkodobú“ krízu premeniť na dlhodobú príležitosť?), ktorého je spoluautorkou.   

 

Lukáš Kolarčik

Narodil sa v roku 1989 v Prešove, momentálne žije v Bratislave. Je absolventom SPŠ elektrotechnickej v Prešove (2005÷2009), v rokoch 2009÷2014 študoval a úspešne absolvoval FEI na Technickej univerzite v Košiciach (so zameraním na elektroenergetiku). 

Profesionálnu kariéru začal ako Elektroprojektant v Atómovej elektrárni v Mochovciach. Po troch rokoch začal pracovať ako Lektor pre automatizáciu a elektrotechniku na Duálnej akadémii v Bratislave. Paralelne sa začal venovať „svetu peňazí“ a pracovať na svojej ďalšej profesionálnej kariére, tentoraz spojenej s financiami.

Už viac ako 3 roky sa úspešne venuje finančnému poradenstvu. Pomáha ľuďom s riešením ich budúceho dôchodku, hypotékami, investíciami, alebo poisteniami.

Medzi jeho záľuby patrí: turistika, cyklistika, plávanie, bedminton, a tiež čítanie kníh o osobnostnom rozvoji, obchode a investíciách.

E-mail: lukaskolarcik@prosight.sk, telefón: 0948 020 085 (Pondelok až piatok, od 08:00 do 20:00). 

 

 

   

Zdroje informácií 

Klienti 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady