Vytvorené: 02. 06. 2014 Tlačiť

Poznáme nasledujúce duševné poruchy:

 • afázia - organická porucha mozgu, ktorá obmedzuje schopnosť reči, písania a čítania,
 • agnózia - ťažkosti pri rozpoznávaní známych predmetov spôsobené poškodením mozgu,
 • alzheimerova choroba - organické poškodenie mozgu, ktoré sa prejavuje postupným zhoršovaním duševných funkcií, spôsobené degeneráciou nervových buniek mozgu. Najčastejšia forma demencie,
 • anxiózne poruchy - choroby, ktorých hlavným prejavom je úzkosť: napríklad fóbia, obsesívno-kompulzívne správanie a poúrazový stres,
 • asociálna porucha osobnosti - porucha osobnosti, pri ktorej postihnutý nie je schopný dodržiavať všeobecne platné normy správania. V minulosti sa do tejto skupiny zaraďovali aj „sociopati“ a „psychopati“,
 • autizmus - porucha, pri ktorej dieťa žije vo svojich fantastických predstavách, odmieta realitu a nemôže nadviazať vzťahy s okolím,
 • automatizmus - stav, pri ktorom postihnutý robí pohyby, ktoré si neuvedomuje,
 • bezvedomie - stav bezvedomia, často spôsobený poranením hlavy, pri ktorom osoba nereaguje na vonkajšie podnety,
 • bludné predstavy - postihnutý má zafixovanú nezmyselnú myšlienku alebo bludnú predstavu, ktorá sa líši od predstáv druhých ľudí,
 • Creutzfeldt-Jacobova choroba - organické poškodenie mozgu po vírusovej degenerácii mozgu, ktoré spôsobuje demenciu a neskôr smrť,
 • demencia - organická porucha mozgu z rôznych príčin, ktorá spôsobuje progresívny pokles duševných schopností. Postihuje 10% ľudí nad 65 rokov,
 • depresia - porucha nálady, ktorú charakterizuje strata chuti do života a pocity smútku a beznádeje,
 • disociatívne poruchy - emočnými poruchami spôsobené vytesnenie jednej určitej funkcie mozgu,
 • drogová závislosť - zmenené správanie po nadmernom príjme liekov ako amfetamín, barbituráty alebo kokaín,
 • epilepsia - občasné poruchy mozgovej funkcie, ktoré sa prejavujú kŕčmi alebo záchvatmi spôsobenými abnormálnou elektrickou aktivitou mozgu,
 • fóbie - anxiózne poruchy, ktoré vychádzajú z nezmyselného strachu z určitých predmetov alebo situácií,
 • hypochondria - somatická porucha, pri ktorej si osoba neodôvodnene myslí, že má vážne ochorenie i napriek upokojeniu lekárom,
 • impulzívne konanie - neschopnosť odolať určitému, často nezákonnému pokušeniu, pretože prináša zníženie vnútorného napätia alebo pocit blaha,
 • kleptománia - impulzívne správanie, pri ktorom má osoba impulzívne nutkanie ukradnúť veci, ktoré nechce alebo nepotrebuje,
 • kŕč alebo záchvat - nekontrolovaná elektrická aktivita mozgu, ktorá môže spôsobiť stratu vedomia. Opakované záchvaty sprevádzajú epilepsiu,
 • mánia - porucha s neobvykle vysokým stupňom aktivity, nezodpovedným správaním a pocitom radosti. Postihnutý môže mať aj bludné predstavy o vznešenosti,
 • manicko-depresívna choroba - duševná porucha, ktorú charakterizuje kolísanie nálady od hlbokej depresie až po veľké šťastie,
 • Münchausenov syndróm - predstieranie ochorenia, pri ktorom vierohodné predstieranie príznakov vedie k opakovanej hospitalizácii a dokonca ku zbytočným operáciám,
 • narcizmus - porucha osobnosti, pri ktorej má postihnutý neustálu potrebu chválenia a klamný pocit vlastnej dôležitosti,
 • neuróza - psychiatrická porucha, pri ktorej sa postihnutý nedokáže vyrovnať s konfliktami alebo úzkosťami a vznikajú u neho prejavy, ktoré ho trápia, ako napríklad depresia,
 • obsesívno-kompulzívne správanie - úzkosť, pri ktorej postihnutí opakovane predvádzajú určité pohyby[1], pretože ich stále trápia úzkostné predstavy[2]. Medzi časté kompulzie patrí opakované umývanie rúk a kontroly,
 • organické poškodenie mozgu - porucha funkcie mozgu, trvalá alebo prechodná, zapríčinená degeneratívnou chorobou, mŕtvicou, nádorom alebo liekmi, bez psychiatrického pôvodu,
 • paranoja - choroba s bludnými predstavami, pri ktorej sa postihnutý cíti prenasledovaný alebo má bludné predstavy o vlastnej vznešenosti. Paranoja je spojená s pocitmi zvýšenej podozrievavosti a nepriateľstva,
 • Parkinsonova choroba - tras, pomalé nevyrovnané pohyby a depresia sú zapríčinené poškodením mozgu,
 • patologické hráčstvo - impulzívne správanie, pri ktorom postihnutý nie je schopný prestať hrať i napriek sociálnym a osobným problémom,
 • porucha čítania/dyslexia - problémy čítania u detí s normálnou inteligenciou,
 • poruchy nálady - poruchy, pri ktorých je postihnutý v hlbokej depresii alebo je šťastný, alebo sa nachádza medzi týmito stavmi,
 • poruchy osobnosti - dlhotrvajúce poruchy, ktoré charakterizuje neschopnosť prispôsobiť sa  zmene alebo poučiť sa zo skúseností, končiace úzkosťou alebo depresiou,
 • poruchy spánku - ovplyvňujú normálnu bdelosť počas dňa alebo spôsobujú nespavosť,
 • poúrazový stres - úzkosť, ktorá sa začína po zľaknutí alebo stresujúcej situácii, ako je napríklad živelná pohroma, násilný čin alebo vojna. Prejavuje sa poruchami spánku, opakujúcimi sa spomienkami, pocitom viny a depresiou,
 • psychosexuálne poruchy - poruchy sexuálnej funkcie spôsobené rôznymi psychologickými problémami,
 • psychosomatické ochorenie - niektoré somatické ochorenia, napríklad astma a bolesť hlavy, môžu zhoršiť psychologické faktory,
 • psychóza - ťažké ochorenie, pri ktorom postihnutý nemá zmysel pre realitu, jeho myslenie a pocity sú narušené,
 • pyrománia - impulzívne správanie charakterizované túžbou založiť požiar,
 • rozštiepenie osobnosti - disociatívna porucha, pri ktorej v postihnutej osobe sídlia dve alebo viacero osobností,
 • schizofrénia - druh psychózy, ktorú charakterizuje strata kontaktu s realitou, poruchy myslenia, vnímania a emócií, bizarné správanie. Obvyklé sú halucinácie vo forme hlasov a predstáv,
 • somatické poruchy - duševné poruchy s fyzikálnymi prejavmi, ale bez organického pôvodu, napríklad hypochondria,
 • strata pamäti/amnézia - porucha disociácie, pri ktorej postihnutá osoba „stratí“ pamäť a nemôže si nič vybaviť zo svojej minulosti,
 • Tourettov syndróm - ochorenie, pri ktorom postihnutý vydáva mimovoľné zvuky, chrochtá, má svalové zášklby a môže mať záchvaty nekontrolovateľného používania neslušných slov.
[1] Kompulzie.
[2] Obsesie.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady