Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Činnosť psychiky (duševnej činnosti) zameraná a sústredená na určité „predmety“.

Ide o jeden zo stavov (ako únava, pohotovosť a pripravenosť na činnosť, motivácia, city) podmieňujúcich celkovú výkonnosť človeka. Priamo vplýva na pociťovanie, vnímanie, myslenie a ďalšie psychické procesy. Môže ju vyvolať nevšednosť, zaujímavosť javov, bolesť, vlastné spomienky ale aj zámerné úsilie poznania predmetov. Inými slovami: kým niektoré podnety upútajú pozornosť samovoľne/bez osobitého zámeru, iným podnetom venuje objekt pozornosť len pri značnom vypätí vôle. Podľa toho sa delí pozornosť na neúmyselnú a úmyselnú.

Vlastnosti pozornosti sú: rozsah, stálosť, intenzita, prenášaniarozdeľovanie

 

Psychická činnosť sa uskutočňuje v bdelom stave, t.j. vtedy, keď sme si niečoho vedomí. Tento stav sa nazýva vigilita. Vigilita dosahuje rozličné úrovne od jednoduchého vnímania, napr. po zobudení, cez rozličné stavy vedomia až k pozornosti. Pozornosť tvorí najvyšší stupeň vigility, ktorá je charakteristická tým, že umožňuje najlepší, najširší príjem informácií. Tak utvára základný predpoklad pre akékoľvek efektívne poznávanie.

Pozornosť je taký stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameria a sústredí na niektoré objekty odrazu, kým iné sa prehliadajú. Pozornosť je prejavom vysokej organizovanosti psychiky pri spracovaní informácií o vonkajšom svete a pri kontrole vlastného myslenia a konania. B. Chalupa (1981) hovorí, že pozornosť je proces a súčasne tiež psychický stav, zahrňuje aj schopnosti a zručnosti, má vzťah k organizácii celej osobnosti. Pri pozornosti teda ide o zložito organizovanú systémovú funkciu.

Pri celkovej charakteristike pozornosti sa v súčasnosti najčastejšie používajú pojmy ako zameranosť, sústredenosť, selektivita, koncentrácia, dominancia a pod. Tieto pojmy sa spájajú s určitými teoretickými predstavami o organizácii pozornosti pri výberovom spracovaní podnetov a pri kontrole vlastného konania a myslenia. Ide o dynamické štruktúry, ktoré sa stále pretvárajú v závislosti od vonkajších a vnútorných podmienok[1].

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam Kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 94.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady