Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Spájanie vlastností vecí a javov okolitého sveta v mozgovej kôre človeka, kde na základe zložitej analyticko-syntetickej činnosti vznikne vnem, a následne jeho predstava.    

Vnímanie a pociťovanie predstavujú základ poznania.

 

Človek sa neorientuje v prostredí iba na základe pocitov. Vyššiu formu psychického spojenia organizmu s prostredím predstavuje vnímanie. Výsledok tohto procesu je vnem.

Najpodstatnejšie rozdiely medzi pocitom a vnemom, resp. pociťovaním a vnímaním môžeme zhrnúť takto: 

Pocit   Vnem
1.0Fyziologicky je relatívne izolovaný dej v oblasti jedného analyzátora.   1.-Fyziologicky vzniká na základe niekoľkých receptorov a analyzátorov.
2.-Je jednoduchý, jeho obsah možno ho analyzovať.   2.-Je komplexný, nemožno ďalej rozdeliť na časti.
3.-Je najelementárnejšou pretože podnety pôsobia na receptory ako celky.   3.-Je zložitejší, formou uvedomovania si vonkajšieho a vnútorného prostredia.
4.-Pociťovanie sa pokladá za nadobudnuté.   4.-Vnímanie sa pokladá skôr viac za vrodené.
5.-Pociťovanie je primárne vlastnosťami najmä učením, motiváciou, a stavmi organizmu.   5.-Vnímanie je ovplyvňované podmienené postojmi a inými psychickými činiteľmi vybavenosťou jeho zmyslových orgánov[1]

 

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam Kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 46-47.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady