Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Spájanie vlastností vecí a javov okolitého sveta v mozgovej kôre človeka, kde na základe zložitej analyticko-syntetickej činnosti vznikne vnem, a následne jeho predstava.    

Vnímanie a pociťovanie predstavujú základ poznania.

 

Človek sa neorientuje v prostredí iba na základe pocitov. Vyššiu formu psychického spojenia organizmu s prostredím predstavuje vnímanie. Výsledok tohto procesu je vnem.

Najpodstatnejšie rozdiely medzi pocitom a vnemom, resp. pociťovaním a vnímaním môžeme zhrnúť takto: 

Pocit   Vnem
1.0Fyziologicky je relatívne izolovaný dej v oblasti jedného analyzátora.   1.-Fyziologicky vzniká na základe niekoľkých receptorov a analyzátorov.
2.-Je jednoduchý, jeho obsah možno ho analyzovať.   2.-Je komplexný, nemožno ďalej rozdeliť na časti.
3.-Je najelementárnejšou pretože podnety pôsobia na receptory ako celky.   3.-Je zložitejší, formou uvedomovania si vonkajšieho a vnútorného prostredia.
4.-Pociťovanie sa pokladá za nadobudnuté.   4.-Vnímanie sa pokladá skôr viac za vrodené.
5.-Pociťovanie je primárne vlastnosťami najmä učením, motiváciou, a stavmi organizmu.   5.-Vnímanie je ovplyvňované podmienené postojmi a inými psychickými činiteľmi vybavenosťou jeho zmyslových orgánov[1]

 

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam Kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 46-47.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady