01b Manažér, druhy manažérov :)

Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Obyčajne vysokovzdelaný organizačný pracovník, ktorý efektívne riadi nevýrobnú inštitúciu (podľa najjednoduchšej definície).

Nasledujúca zložitejšia definícia už rieši objekty, úlohy a funkcie manažéra, pričom:  

 • objektom manažérskeho povolania sú hlavné zdroje organizácie, t.j. ľudské, fyzické a informačné zdroje, ktoré organizácia prijíma a využíva z okolia,
 • úlohou manažérskeho povolania je ich vzájomne kombinovať tak, aby sa dosiahli žiadúce ciele. S týmto zámerom manažér koordinuje aktivity jemu podriadených ľudí., 
 • jednotlivé zdroje organizácie manažéri kombinujú vykonávaním hlavných manažérskych funkcií, t.j. plánovania, organizovania, vedenia, kontroly a rozhodovania.

Na základe toho možno manažéra definovať ako:

 • človeka, ktorého primárnymi aktivitami sú manažérske funkcie, pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu,
 • človeka, ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje.

z hľadiska rozhodovania sa manažér definuje tak, že je to:

 • človek zodpovedný za rozhodovanie a implementáciu rozhodnutí v organizácii s tým, aby koordinovali aktivity podriadených osôb na splnenie jej cieľov.

 

Druhy manažérov

Ak ako kritérium delenia použijeme úroveň (stupeň) manažmentu, na ktorom v organizácii  pôsobia, rozoznávame tri skupiny manažérov:

 • vrcholoví (top) manažéri, ktorí tvoria pomerne malú časť vedúcich organizácií. V podnikoch k nim patria predovšetkým členovia predstavenstva (správnej rady), prezident (riaditeľ) a podobne. Vrcholový manažment je sprostredkovateľom medzi organizáciou a obklopujúcou ju komunitou. Oficiálne reprezentuje organizáciu navonok. Vrcholoví manažment ovláda strednú úroveň riadenia organizácie. Z tohto postavenia mu vyplýva právomoc stanovovať ciele organizácie, jej celkovú stratégiu a politiku,
 • manažéri strednej úrovne. Patria k nim predovšetkým manažéri divízií a závodov a podobne, ktorí zodpovedajú na implementáciu plánov a politiky vypracovaných vrcholovým manažmentom. Zároveň dozerajú na aktivity manažérov prvého stupňa manažmentu a koordinujú ich[1],
 • prvostupňoví manažéri dozerajú na výkonných pracovníkov a koordinujú ich činnosti. Do tejto skupiny patria napríklad majster, vedúci útvaru a podobne. V porovnaní s vrcholovými a strednými manažérmi strávia väčšinu svojho času dozeraním na prácu svojich podriadených.

Manažéri jednotlivých stupňov organizácie vykonávajú všetky manažérske funkcie, ale vzhľadom na odlišné miesto a postavenie v nej je podiel funkcií rozdielny.

[1] V poslednom období začali strední manažéri hrať v mnohých organizáciách úlohu inovátorov. Vyskytuje sa aj názor, že ak sa stredným manažérom poskytne primeraná sloboda v konaní a k tomu potrebné zdroje, rozvíjajú inováciu a zvyšujú produktivitu práce.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie Dualna akademia prihlaska Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Dualna akademia prihlaska Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady