Vytvorené: 25. 01. 2014 Tlačiť

Predstavujú cenné papiere, ktoré vystavuje peňažná inštitúcia. Možno ich charakterizovať ako druh cenného papiera, ktorý je potvrdením emitenta o prijatí jednorazového vkladu peňažných prostriedkov v menovitej hodnote na ňom vyznačenej.

Depozitný certifikát predstavuje doklad o tom, že banka prijala vklad a v čase jeho splatnosti sa zaväzuje vyplatiť ho spolu s výnosom. Majiteľ depozitného certifikátu v deň splatnosti certifikátu obdrží výšku vkladu, ku ktorej sa emitujúca banka zaväzuje vyplatiť vyznačený úrok.

Depozitné certifikáty možno rozdeliť z hľadiska obchodovania na:

 • obchodovateľné - môžu byť majiteľom v priebehu ich doby splatnosti predané na sekundárnom trhu. Táto forma je výhodná pre držiteľov depozitných certifikátov z dôvodu zvýšenia ich likvidity,  pretože v prípade potreby ich môžu kedykoľvek speňažiť, resp. uhradiť svoj záväzok,
 • neobchodovateľné - prvý majiteľ depozitného certifikátu si ho musí ponechať v držbe až do doby jeho splatnosti. Preto sú tieto certifikáty často zvýhodňované v prospech majiteľa vkladu napr. vyšším úrokom, čiastkou, resp. splatnosťou.    

Výnos z depozitného certifikátu sa môže stanoviť rôznymi spôsobmi:

 • ako úrokový výnos stanovený z nominálnej hodnoty,
 • predáva sa s diskontom a v čase splatnosti sa vyplatí nominálna hodnota.

Splatnosť depozitných certifikátov sa pohybuje od jedného me­siaca do niekoľkých  rokov. Výhodou pre banku je istota, že počas životnos­ti depozitného certifikátu klient nemôže požadovať jeho predčasné vypla­tenie bankou, preto depozitné certifikáty nepredstavujú zvýšené nároky na likviditu bánk a nemusia sa zahrnúť do základne na tvorbu povinných minimál­nych rezerv.

Depozitné certifikáty sa môžu vydávať na meno a na doručiteľa. De­pozitné certifikáty na doručiteľa nespĺňajú nároky na ochranu vkladov, preto nie sú v zmysle zákona o ochrane vkladov poistené. Okrem toho sú spojené s rizikom legalizácie príjmov z nezákonných činností.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady