Vytvorené: 06. 11. 2020 Tlačiť

101 Rezistor ma hodnotu 50 ohmov a prechádza ním prúd 120 mA. Aké je napätie na rezistore?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

102 Odpor prvého rezistora je 300 ohmov a odpor druhého rezistora je 100 ohmov. Aký je ich výsledný odpor pri zapojení sériovo? Aký je ich výsledný odpor pri zapojení paralelne?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

103 Aký je odpor vlákna žiarovky, ak je pripojená na 9V batériu a prechádza ňou prúd 120 mA?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

104 Tri rezistory sú zapojené do série. Úbytok napätia na rezistore R1 = 36 Ω je U1 = 9 V.  Určite napätie U2 na rezistore R2 = 64 Ω a odpor R3, ak  napätie na svorkách zdroja je U = 120 V.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

151 Aký je výkon rýchlovarnej kanvice s príkonom 2 kW s účinnosťou 90 %?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

251 V uzavretom obvode je zdroj elektrického napätia s U1= 12 V a s vnútorným odporom R1 = 0,2 Ω. Vonkajší odpor je R2 = 19,8 Ω. Určte elektrický prúd a svorkové napätie.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

301 Prúd 1,5 A sa rozvetvuje do dvoch paralelne zapojených rezistorov R1 = 4 Ω a R2 = 6 Ω. Aký veľký prúd je v každom rezistore?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

302 Dva spotrebiče s odpormi R1 = 400  Ω a R2 = 600  Ω sú paralelne zapojené a pripojené na napätie na napätie 300 V. Určite elektrické prúdy prechádzajúce spotrebičmi.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

303 Dva rezistory s odpormi R1 = 5 Ω a R2 = 10 Ω sú spojené paralelne a zapojené na konštantné napätie U = 4,5 V. Vypočítajte výsledný odpor R, celkový prúd I a prúdy prechádzajúce jednotlivými rezistormi.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

304 Dve žiarovky s príkonmi P1 = 45 W a P2 = 5 W sú zapojené paralelne ku zdroju, ktorým prechádza prúd I = 3 A. Určite prúdy, ktoré prechádzajú žiarovkami.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

351 Rezistor s odporom 20 Ω je pripojený na zdroj striedavého napätia Uef = 24 V a f = 50 Hz. Napíšte rovnicu pre okamžitú hodnotu prúdu v obvode. Určite efektívnu hodnotu prúdu v obvode.

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

401 Ampérmeter má rozsah 1,2 A a odpor 0,02 Ω. Aký musí byť odpor bočníka, aby sme mohli merať prúdy do 6 A?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

402 Voltmeter je konštruovaný na maximálne napätie 10 V a my chceme merať napätie do 100 V. Aký bude odpor predradeného rezistora, ak Rv = 1 kΩ?

Správna odpoveď 


Riešenie 


 
 

 

************************** 

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://www.hackmath.net/sk/priklady-ulohy/zaklady-elektrotechniky,
• http://www.spsknm.sk/moodle/file.php/130/elektrotechnika_1.pdf,
• https://www.priklady.eu/sk/fyzika/kirchhoffove-zakony.alej.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady