Podmienky používania

Vytvorené: 09. 10. 2013 Tlačiť

Dátum poslednej úpravy: 24. 12. 2015

Tento dokument predstavuje Podmienky používania Stránky (ďalej len „PPS“) dostupnej na adrese https://encyklopediapoznania.sk a na všetkých jej subdoménach (ďalej len „Stránka“). Vlastníkom Stránky je spoločnosť Wesline, s.r.o. so sídlom na adrese Cesta mládeže 34, 901 01, Malacky, Slovenská republika, IČO 47 222 778 (ďalej len „Wesline“). 

Uzavretie zmluvy

Wesline vám udeľuje nevýhradné a neprenosné právo na používanie Stránky okamihom uzavretia zmluvy, ktorej znenie je tvorené týmito PPS a našimi Pravidlami ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) dostupnými na adrese https://encyklopediapoznania.sk/clanok/49/ochrana-osobnych-udajov. Zmluva vzniká jedným z nasledujúcich spôsobov (tým, ktorý nastane najskôr):

 • použitím Stránky, resp. jej Obsahu Používateľom,
 • poskytnutím požadovaných registračných údajov a zaregistrovaním sa na Stránke,
 • prvým prihlásením Používateľa v prípade, že vytvorenie používateľského účtu vykonala spoločnosť Wesline.

Ak nesúhlasíte s týmito PPS alebo s našimi POOU, nesmiete využívať našu Stránku. 

Vymedzenie pojmov

Pojmy „my“, „nám“ a „náš“ odkazujú na spoločnosť Wesline, s.r.o., majiteľa tejto stránky.

„Návštevník“ je osoba, ktorá pristupuje na našu Stránku, ale nie je zaregistrovaná.

„Registrovaný používateľ“ je osoba, ktorá je na Stránke zaregistrovaná (má vlastný používateľský účet).

„Používateľ“ znamená Návštevník alebo Registrovaný používateľ.

„Obsah“ označuje všetok textový, obrazový, zvukový, video alebo akýkoľvek iný materiál nachádzajúci sa na našej Stránke.

„Administrátor“ označuje správcu a programátora webovej stránky. 

Komunikácia

Spoločnosť Wesline si vyhradzuje právo oznamovať akékoľvek skutočnosti súvisiace so Stránkou prostredníctvom elektronickej pošty na vami zadanú e-mailovú adresu. Používateľ môže kontaktovať spoločnosť Wesline ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakt na Stránke.

E-mailová správa sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Správa zaslaná poštou sa považuje za doručenú najneskôr do troch dní od jej odoslania.

Duševné vlastníctvo

Naša Stránka môže obsahovať logá, obchodné známky, obrázky alebo iný materiál (ďalej len „Cudzí materiál“) našich partnerov, iných spoločností alebo jednotlivcov. Používaním našej Stránky nezískavate žiadne práva na ďalšie šírenie Cudzieho materiálu bez povolenia od jeho vlastníka.

Obsah Stránky je chránený autorským zákonom. Ako Používateľ stránky máte právo na tlač dostupných PDF verzií Obsahu poskytnutých spoločnosťou Wesline pre osobné, nekomerčné použitie.

Akékoľvek kopírovanie alebo ďalšie šírenie Obsahu alebo jeho časti (s výnimkou prípadov, kedy je výslovne uvedené inak) nie je povolené bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti Wesline. Používaním našej Stránky nezískavate žiadne vlastnícke práva k Obsahu Stránky. 

Odkazy na iné stránky

Naša Stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Spoločnosť Wesline nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Berte do úvahy, že tieto stránky majú odlišné podmienky používania ako naša Stránka. 

Registrácia

Pre získanie prístupu k vybraným častiam našej Stránky je potrebná registrácia. Registráciou dávate najavo, že ste si prečítali naše PPS a POOU a súhlasíte s nimi. Pri registrácii ste povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujete svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s našimi POOU.

Registráciou dávate súhlas na príležitostné zasielanie informačných e-mailov na e-mailovú adresu, zadanú pri registrácii. 

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Wesline vynakladá primerané úsilie pre zabezpečenie bezproblémového fungovania Stránky. V prípadne plánovanej odstávky stránky budete vopred upozornený. Obsah Stránky je poskytovaný „tak ako je“, so všetkými svojimi prípadnými nedostatkami. Wesline nezodpovedá za spôsob, akým Používatelia Stránku využívajú ani za následky ich činnosti. Wesline tiež neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre konkrétny účel jej použitia. 

Porušenie podmienok

Spoločnosť Wesline si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo zablokovať váš účet (bez náhrady akejkoľvek škody), pokiaľ dôjde k porušenie podmienok z vašej strany. 

Platnosť podmienok

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 24. 12. 2015 a platia až do publikovania nových podmienok. Spoločnosť Wesline si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky. O zmene podmienok budete informovaný e-mailom zaslaným na vašu e-mailovú adresu.

Ak sa ukáže, že niektorá časť PPS nie je právne vynútiteľná, neovplyvní to ostatné časti PPS. Zmluva, jej výklad a právne vzťahy založené zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce zo zmluvy prípadne jej porušenie sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť dohodou. Ak sa spor nevyrieši do 60 dní od jeho oznámenia druhej strane, bude spor riešiť príslušný súd Slovenskej republiky v zmysle platných právnych predpisov.

Pridajte sa 

Kontakt a fakturačné údaje 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady