Poľnohospodárstvo

Odrody hrozna

Presunutím obdlžníkov doľava vytvorte správne dvojice.