Hydraulika

Stredné polohy 4/3-cestného hydraulického ventilu

K značke priraďte názov strednej polohy.
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png